AION永恒之塔7.5游戏内活动时间表


周一周二周三周四周五周六周日
拉克鲁姆(跨服地图)
00:00 - 24:00
拉克鲁姆(跨服地图)
00:00 - 24:00
拉克鲁姆(跨服地图)
00:00 - 24:00
拉克鲁姆(跨服地图)
00:00 - 24:00
拉克鲁姆(跨服地图)
00:00 - 24:00
拉克鲁姆(跨服地图)
00:00 - 24:00
拉克鲁姆(跨服地图)
00:00 - 24:00
迪马哈(跨服地图)
09:00 - 09:00
红色卡塔拉姆(跨服地图)
09:00 - 09:00
迪马哈(跨服地图)
09:00 - 09:00
红色卡塔拉姆(跨服地图)
09:00 - 09:00
迪马哈(跨服地图)
09:00 - 09:00
红色卡塔拉姆(跨服地图)
09:00 - 09:00
迪马哈(跨服地图)
09:00 - 09:00
红色卡塔拉姆(跨服地图)
09:00 - 09:00
混沌峡谷
11:00 - 15:00
伊鲁米埃
11:00 - 15:00
混沌峡谷
11:00 - 15:00
伊鲁米埃
11:00 - 15:00
混沌峡谷
11:00 - 15:00
伊鲁米埃
混沌峡谷
11:00 - 15:00
伊鲁米埃混沌峡谷
11:00 - 15:00
阿修纳塔德雷得奇安
12:00 - 14:00
鲁纳图利姆
12:00 - 14:00
巨风峡谷
12:00 - 14:00
阿修纳塔德雷得奇安
12:00 - 14:00
鲁纳图利姆
12:00 - 14:00
巨风峡谷
战场卡玛尔
12:00 - 14:00
阿修纳塔德雷得奇安
鲁纳图利姆
巨风峡谷
12:00 - 14:00
祭坛占领战
12:00 - 13:00
第81基地占领战
12:00 - 13:00
祭坛占领战
12:00 - 13:00
第81基地占领战
12:00 - 13:00
祭坛占领战
12:00 - 13:00
第81基地占领战
12:00 - 13:00
第81基地占领战
祭坛占领战
12:00 - 13:00
第81基地占领战
15:00 - 16:00
第81基地占领战
15:00 - 16:00
第81基地占领战
15:00 - 16:00
第81基地占领战
18:00 - 19:00
第81基地占领战
18:00 - 19:00
3vs3黄金竞技场
18:00 - 19:00
3vs3黄金竞技场
18:00 - 19:00
3vs3黄金竞技场
18:00 - 19:00
混沌峡谷
19:00 - 03:00
伊鲁米埃
19:00 - 03:00
混沌峡谷
19:00 - 03:00
伊鲁米埃
19:00 - 03:00
混沌峡谷
19:00 - 03:00
混沌峡谷
伊鲁米埃19:00 - 03:00
混沌峡谷
伊鲁米埃
19:00 - 03:00
孤独竞技场
协力竞技场
20:00 - 02:00
孤独竞技场
协力竞技场
20:00 - 02:00
孤独竞技场
协力竞技场
20:00 - 02:00
孤独竞技场
协力竞技场
20:00 - 02:00
孤独竞技场
协力竞技场
20:00 - 02:00
孤独竞技场
协力竞技场
20:00 - 02:00
孤独竞技场
协力竞技场
20:00 - 02:00
阿修纳塔德雷得奇安
20:00 - 02:00
鲁纳图利姆
20:00 - 02:00
巨风峡谷
20:00 - 02:00
阿修纳塔德雷得奇安
20:00 - 02:00
鲁纳图利姆
20:00 - 02:00
巨风峡谷
战场卡玛尔
20:00 - 02:00
阿修纳塔德雷得奇安
鲁纳图利姆
巨风峡谷
20:00 - 02:00
祭坛占领战
20:00 - 21:00
祭坛占领战
守护神将大乱斗
20:00 - 21:00
祭坛占领战
20:00 - 21:00
祭坛占领战
守护神将大乱斗
20:00 - 21:00
阿修纳塔德雷得奇安
鲁纳图利姆
巨风峡谷
20:00 - 21:00
潘达隆斯
21:00 - 22:00
潘达隆斯
21:00 - 22:00
潘达隆斯
21:00 - 22:00
潘达隆斯
21:00 - 22:00
克罗坦要塞
德奇沙斯要塞
拉米兰要塞
21:00 - 22:00
WeGame服独家玩法
第81基地占领战
21:00 - 22:00
克罗坦要塞
德奇沙斯要塞
拉米兰要塞
21:00 - 22:00
WeGame服独家玩法
第81基地占领战
21:00 - 22:00
克罗坦要塞
德奇沙斯要塞
拉米兰要塞
21:00 - 22:00
WeGame服独家玩法
第81基地占领战
21:00 - 22:00
红色大神殿
巴卡巴塔封印塔
贪婪祭坛
古代龙神殿
神圣要塞
巴森要塞
弗拉德斯要塞
【要塞战玩法说明】
21:00 - 22:00
红色大神殿
巴卡巴塔封印塔
贪婪祭坛
古代龙神殿
神圣要塞
巴森要塞
弗拉德斯要塞
【要塞战玩法说明】
21:00 - 22:00
微信关注