AION永恒之塔7.0游戏内活动时间表


周一周二周三周四周五周六周日
易露米耶而
11:00 - 15:00
易露米耶而
11:00 - 15:00
易露米耶而
11:00 - 15:00
易露米耶而
11:00 - 15:00
易露米耶而
11:00 - 15:00
易露米耶而
11:00 - 15:00
易露米耶而
11:00 - 15:00
祭坛争夺战
12:00 - 13:00
祭坛争夺战
12:00 - 13:00
祭坛争夺战
12:00 - 13:00
祭坛争夺战
12:00 - 13:00
祭坛争夺战
12:00 - 13:00
祭坛争夺战
12:00 - 13:00
祭坛争夺战
12:00 - 13:00
亚修那特德雷奇安
12:00 - 14:00
露纳托里姆
12:00 - 14:00
努巴兰姆峡谷
12:00 - 14:00
亚修那特德雷奇安
12:00 - 14:00
露纳托里姆
12:00 - 14:00
露纳托里姆
激战地卡玛勒
12:00 - 14:00
亚修那特德雷奇安
露纳托里姆
努巴兰姆峡谷
12:00 - 14:00
潘朵拉激战地
13:00 - 14:00
潘朵拉激战地
13:00 - 14:00
潘朵拉激战地
13:00 - 14:00
潘朵拉激战地
13:00 - 14:00
潘朵拉激战地
13:00 - 14:00
潘朵拉激战地
13:00 - 14:00
潘朵拉激战地
13:00 - 14:00
3VS3 黄金竞技场
18:00 - 19:00
3VS3 黄金竞技场
18:00 - 19:00
3VS3 黄金竞技场
18:00 - 19:00
易露米耶而
19:00 - 03:00
易露米耶而
19:00 - 03:00
易露米耶而
19:00 - 03:00
易露米耶而
19:00 - 03:00
易露米耶而
19:00 - 03:00
易露米耶而
19:00 - 03:00
易露米耶而
19:00 - 03:00
潘朵拉激战地
19:00 - 20:00
潘朵拉激战地
19:00 - 20:00
潘朵拉激战地
19:00 - 20:00
潘朵拉激战地
19:00 - 20:00
潘朵拉激战地
19:00 - 20:00
潘朵拉激战地
19:00 - 20:00
潘朵拉激战地
19:00 - 20:00
祭坛争夺战
20:00 - 21:00
祭坛争夺战
20:00 - 21:00
祭坛神将保卫战
20:00 - 21:00
祭坛争夺战
20:00 - 21:00
祭坛争夺战
20:00 - 21:00
祭坛神将保卫战
20:00 - 21:00
祭坛神将保卫战
20:00 - 21:00
孤独竞技场
协力竞技场
20:00 - 02:00
孤独竞技场
协力竞技场
20:00 - 02:00
孤独竞技场
协力竞技场
20:00 - 02:00
孤独竞技场
协力竞技场
20:00 - 02:00
孤独竞技场
协力竞技场
20:00 - 02:00
孤独竞技场
协力竞技场
20:00 - 02:00
孤独竞技场
协力竞技场
20:00 - 02:00
亚修那特德雷奇安
20:00 - 02:00
露纳托里姆
20:00 - 02:00
努巴兰姆峡谷
20:00 - 02:00
亚修那特德雷奇安
20:00 - 02:00
露纳托里姆
20:00 - 02:00
努巴兰姆峡谷
激战地卡玛勒
20:00 - 02:00
亚修那特德雷奇安
露纳托里姆
努巴兰姆峡谷
20:00 - 02:00
潘朵拉激战地
21:00 - 22:00
潘朵拉激战地
21:00 - 22:00
潘朵拉激战地
21:00 - 22:00
潘朵拉激战地
21:00 - 22:00
潘朵拉激战地
21:00 - 22:00
潘朵拉激战地
21:00 - 22:00
潘朵拉激战地
21:00 - 22:00
拉克鲁姆要塞
神圣要塞
迪马哈要塞
22:00 - 23:00
拉克鲁姆要塞
神圣要塞
迪马哈要塞
22:00 - 23:00
拉克鲁姆要塞
神圣要塞
迪马哈要塞
22:00 - 23:00
拉克鲁姆要塞
神圣要塞
迪马哈要塞
22:00 - 23:00
潘朵拉激战地
23:00 - 24:00
潘朵拉激战地
23:00 - 24:00
潘朵拉激战地
23:00 - 24:00
潘朵拉激战地
23:00 - 24:00
潘朵拉激战地
23:00 - 24:00
潘朵拉激战地
23:00 - 24:00
潘朵拉激战地
23:00 - 24:00
潘朵拉激战地
01:00 - 02:00
潘朵拉激战地
01:00 - 02:00
潘朵拉激战地
01:00 - 02:00
潘朵拉激战地
01:00 - 02:00
潘朵拉激战地
01:00 - 02:00
潘朵拉激战地
01:00 - 02:00
潘朵拉激战地
01:00 - 02:00